Koloryzacja Air Touch

Technika koloryzacji Air Touch zwana rwnie? niteczkow?, polega na stworzeniu bardzo du?ej ilo?ci poja?nie?. W przeciwie?stwie do klasycznej techniki baleja?u metod? szyde?kow?, w technice Air Touch nie wida? pojedynczych rozja?nionych pasm. Nazwa techniki pochodzi od sposobu wykonywania poja?nie?. Air Touch to dotkni?cie w?osa powietrzem wychodz?cym z suszarki, dzi?ki czemu nast?puje bardzo drobne rozdzielenie pasemek. W efekcie ko?cowym nie jeste?my w stanie oddzieli? w?osa farbowanego od naturalnego. Koloryzacja ta jest przeznaczona dla osb ktre chc? uzyska? du?e rozja?nienie w?osa przy zachowaniu niezwykle naturalnego efektu.

Galeria zdjęć z metamorfozy

Scroll to Top